Tavshedspligt

Hele personalet har tavshedspligt m.h.t. alle oplysninger om jer og jeres barn, som vi får kendskab til gennem vores arbejde i Brumbassen.

Tavshedspligten ophører ikke når vi forlader Brumbassen.

Forældrebestyrelsen skriver under på en erklæring om tavshedspligt.