Indmeldelse

Ind og udmeldelse skal ske ved henvendelse til Vuggestuen ” Brumbassen ” på Tlf: 20 96 72 47

Det er muligt at blive optaget på ventelist, når der er en terminsdato.

Ved indmeldelse vil der blive skrevet en kontrakt.

Udmeldelse kan kun ske til Brumbassen med mindst 1 måneds varsel inden d. 1. i måneden.

Husk at skrive jeres barn/børn op i børnehave.

 

Betaling 

*     Forældrebetaling pr. 1. januar 2019:
*     Fuldtid er kr. 2950,- pr. måned. Med i prisen er der bleer, mad og der stilles barnevogn med tilbehør til rådighed.
*     Der betales forud og senest d. 1. i måneden.
*     Betalingen kan kun ske via bankoverførse: Reg.: 9070 Konto.: 0000794287 
*     Der betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri.
*     Søskenderabat samt økonomisk friplads er gældende efter samme regler som i de kommunale tilbud. 

 

Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov i Brumbassen.

Hvis du har barsels- eller forældreorlov, har du mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til dit barn/børn, der er indmeldt i en privat instituation.

I Vuggestuen Brumbassen skal de 30 timer afvikles i tidsrummet 8.15 – 14.15.

Taksten i 2019 for en deltidsplads på 30 timer ugentlig er 2360,- – med betaling i 11 måneder.

Ansøgningen skal sendes senest 2 måneder før du ønsker at benytte deltidspladsen.

Perioden hvor du har ret til deltidsplads, kan påbegyndes den dag du overgår til barsels- eller forældreorlov og bortfalder når:

*   Du afbryder barsels- eller forældreorloven i en periode på mere end 5 uger
*   Barsels- eller forældreorloven på anden vis bortfalder
*   Du under barsels- eller forældreorloven i en periode eller permanent ændrer deltidspladsen til en fuldtidsplads

 

Du har pligt til at orientere Vuggestuen Brumbassen og Pladsanvisningen ved Jammerbugt kommune, om planlagt afbrydelse af barsels- forældreorloven senest 2 måneder før.

Hvis du afholder barsels- forældreorlov kombineret med delvis beskæftigelse, har du forsat mulighed for at benytte deltidspladsen på 30 timer ugentlig.

Muligheden for deltidsplads på 30 timer kan gives i en sammenhængende periode. Hvis I som forældre ønsker at afholde barsels- forældreorlov i direkte forlængelse af hinanden, skal i ansøge om det på to separate skemaer.

Når du søger om deltidsplads, skal du dokumentere, at du afholder barsels- forældreorlov. Dokumentationen skal bestå af en kopi af vandrejouranalen eller en aftale med din arbejdsgiver om barsels- forældreorlov.

Ansøgningsskema til deltidsplads kan hentes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsskema samt dokumentation skal fremsendes som sikker post til Pladsanvisningen via Borger.dk eller www.jammerbugt.dk

Yderligere information kan hentes ved Jammerbugt Kommune.