Alternate Text

Traditioner

Vi holder ved de gamle traditioner:

* Til fastelavn slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller.

* Til påske får vi påskefrokost hvorefter børnene er ude at finde påskeæg.

* I august holder vi Sommerfest og Brumbassens fødselsdag, hvor forældre og søskende er inviteret med.

* I august/september har vi vores årlige udflugt.

* I december spiser vi julefrokost, holder bedsteforældredag og finder nissen.

 

Fødselsdage

Når børnene har fødselsdag bliver forældre og søskende inviteret til kaffe og boller.

 

Seneste

Billeder