Alternate Text

Betaling 

*     Forældrebetaling pr. 1. januar 2019:

*     Fultid er kr. 2950,- pr. måned. Med i prisen er der bleer, mad og der stilles barnevogn med tilbehør til rådighed.

*     Der betales forud og senest d. 1. i måneden.

*     Betalingen kan kun ske via bankoverførse: Reg.: 9070 Konto.: 0000794287 

*     Der betales i 11 måneder. Juli er betalingsfri.

*     Søskenderabat samt økonomisk friplads er gældende efter samme regler som i de kommunale tilbud. 

 

 

Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov i Brumbassen.

Hvis du har barsels- eller forældreorlov, har du mulighed for at vælge en deltidsplads på 30 timer om ugen til dit barn/børn, der er indmeldt i en privat instituation.

I Vuggestuen Brumbassen skal de 30 timer afvikles i tidsrummet 8.15 - 14.15.

Taksten i 2019 for en deltidsplads på 30 timer ugentlig er 2360,- - med betaling i 11 måneder.

Ansøgningen skal sendes senest 2 måneder før du ønsker at benytte deltidspladsen.

Perioden hvor du har ret til deltidsplads, kan påbegyndes den dag du overgår til barsels- eller forældreorlov og bortfalder når:

*   du afbryder barsels- eller forældreorloven i en periode på mere end 5 uger

*   barsels- eller forældreorloven på anden vis bortfalder

*   du under barsels- eller forældreorloven i en periode eller permanent ændrer deltidspladsen til en fuldtidsplads

Du har pligt til at orientere Vuggestuen Brumbassen og Pladsanvisningen ved Jammerbugt kommune, om planlagt afbrydelse af barsels- forældreorloven senest 2 måneder før.

Hvis du afholder barsels- forældreorlov kombineret med delvis beskæftigelse, har du forsat mulighed for at benytte deltidspladsen på 30 timer ugentlig.

Muligheden for deltidsplads på 30 timer kan gives i en sammenhængende periode. Hvis I som forældre ønsker at afholde barsels- forældreorlov i direkte forlængelse af hinanden, skal i ansøge om det på to separate skemaer.

Når du søger om deltidsplads, skal du dokumentere, at du afholder barsels- forældreorlov. Dokumentationen skal bestå af en kopi af vandrejouranalen eller en aftale med din arbejdsgiver om barsels- forældreorlov.

Ansøgningsskema til deltidsplads kan hentes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Ansøgningsskema samt dokumentation skal fremsendes som sikker post til Pladsanvisningen via Borger.dk eller www.jammerbugt.dk

Yderligere information kan fåes ved Jammerbugt Kommune.

Seneste

Billeder