Alternate Text

Målsætning

Vores overordnede mål i Brumbassen er, at skabe et trygt, omsorgsfuldt og udviklende miljø, hvor både børn og forældre føler sig trygge.

* Skabe rolige og trygge rammer i børnenes hverdag.

* Legen er børnenes vigtigste udtryks- og samværsform. Gennem legen lærer børnene at tage hensyn til hinanden,

   ansvargsbevisthed og sætte grænser overfor egne og andres handlinger.

* Børnene skal have ro og tid til at fordybe sig i legen.

* Gennem leg, ture, sang og musik udvikles børnenes fantasi, kreativitet, motorisk, sproglige, følelsmæssige og sociale udvikling.

Seneste

Billeder