Alternate Text

Årsberetning for Brumbassen 2015

Brumbassen er en privat vuggestue, beliggenhed Rugmarken 21, 9490 Pandrup. Brumbassen har eksisieret siden 15. august 2011. Brumbassen er nomineret til 15 børn og 2 buffer pladser

Huset er på 220 kvm fordelt på 2 etager, hvor hele underetagen er til rådighed for børnene. Personalerum, depot, personale toilet og kontor er på 1. sal.

Personalet består af leder pædagog Gitte Bach, 3 fultids pædagogmedhjælpere og 1 flexjobber. 

I oktober afholdte vi vores årlig forældremøde, hvor der blev valgt en forældrebestyrelse der bestående af, 3 forældre samt 1 suppleant, en fra personalet og Gitte Bach.

 

Mål:

* At have en arbejdsplads som er præget af arbejdsglæde.

* Lavet en klar og forståelig målsætning

* Vi er alle med til at planlægge og udføre vores pædagogiske arbejde

* Vi har udarbejdet vores APV 

* Vi har udarbejdet læreplaner

* Vi har udarbejdet en omsorgsplan

* Vi har lavet en årsplan

* Vi har udarbejdet en kostpolitik

* Vi afholder personalemøde 1 gang om månede

* Hele personalet har været på førsthjælpskursus

* I oktober måned fik vi ajourført vores førstehjælpskursus

 

I februar kørte vi emnet omkring spise situationer, hvor alle deltog, Målet var at lære børnene at spise med gaffel,( de børn der var 2,3 begyndte at spise halve madder med fingerne ), at vente på tur, og sige tak for mad når de var færdige. ( babytegn )

I april afholdte vi påskefrokost med børnene, hvor vi sluttede af med at find påskæg.

I august afholdte vi vores årlige sommerfest hvor forældre og søskende deltager, pga. det dårlige vejr blev den flyttet i Ungdomsborgen, hvor vi havde 2 kæmpe hoppepuder. Vi startede med at spise, hvor en af de gamleforældrene havde lavet maden. Vi sluttede aften af med kaffe, kage og amerikansk lotteri.

I september havde vi vores årlige tur i Zoo og i den forbindelse havde vi arbejdet med emnet "dyrene i zoologiskhave". Vi snakkede om hvad dyrene hed og børnene farvede dem. 

I oktober kørte vi emnet halloween hvor vi udhulede 2 græskarhoveder og pyntede op med halloween motiver på stuen.

I november startede vi med at lave forberedelser til forældrenes julegaver. Vi lavede børnenes håndaftryk i trylledej, hvorefter børnene kom små rørperler i aftrykket. Efter de blev bagt i ovnen, blev de sat i en ramme og pakket ind. 

I december månede har vi pakkekalender, alle børnene har medbragt en pakke, hvor børnene på skift får en gave.

I starten af december holdte vi vores årlige bedsteforældredag, hvor vi startede med at synge julesange som vi havde øvet sammen med børnene, derfter fik vi æbelskiver og kaffe.

Midt i december havde vi børnenes julefrokost, hvor vi spiste al slags julemad. 

Vi var i anlægget og finde nissen. Vi fandt ham og inviteret ham med hjem til risengrød. 

 

I en hverdag i Brumbassen har vi meget sang og musik, hvor børnene bruger deres krop med hop og bevægelse. Vi synger også mange sange, hvor vi laver forskellige fagter til. 

1 gang om måneden kommer musik pædagogen Lene, hun spiller, synger og leger med os. 

Hver torsdag låner vi Pandrups gymnastiksal, hvor børnene har rig mulighed for at udfolde sig fysisk. Vi løber, kravler, triller, springer, hopper på forskellige opstilte redskabsbaner til højt musik. 

Musik og bevægelse styrker barnet både sprogligt, motorisk, rytmisk og musikalsk.

Når vi skal modtage et nyt barn i Brumbassen bliver forældre og barn inviteret ned på besøg til et informationsmøde, hvilket betyder at forældrene kan føle sig mere trygge ved at aflevere deres barn den første dag.  

I Brumbassen arbejder vi med babytegn til hverdag vi er startet op med 5 tegn: mere, tak for mad, drikke, sove og stop. Babytegn fremmer barnets sproglige udvikling og kommunikation.  

Vores 2 christianiacykler bliver flittig brugt, vi kan have 8 børn med af gangen. Vi cykler til Blokhus strand, hvor vi samler strandskaller og sten der bliver brugt til collage. På stranden bruger børnene kroppen ved leg og løb på stranden og klitterne. 

Vi cykler også til Hune Naturlegeplads, hvor børnene bruger deres motorik i de forskelleige legeredskaber. 

Ellers kommer vi vidt omkring i det lokal samfundet, hvor vi snakker om de forskellige dyr og ting vi møder på vores vej.

 

Som dokomentation for vores læreplanen bruger vi en fladskam til diasshow. Vi tager mange billeder af børnene som bliver brugt i barnets bog, den får barnet med sig når de stopper i Brumbassen. Indsamlet ting fra naturen bliver brugt til collage og kreative ting der bliver ophængt i Brumbassen.

Seneste

Billeder